F

Fiodoras I

Fiodoras (1557–1598). Ivano IV Rūsčiojo sūnus, Rusijos caras (1584–1598), paskutinis Riurikaitis Rusijos soste, ligotas ir silpnaprotis. Valdžia buvo sutelkta jo žmonos Irinos ir jos brolio Boriso Godunovo rankose. Ivanas Rūstusis 1574, 1586–1587 m. nesėkmin...

Fiodoras II

Fiodoras II (1589–1605). Boriso Godunovo sūnus, Rusijos caras (1605). Sostą paveldėjo po staigios B. Godunovo mirties 1605 04 05. Caru tebuvo porą mėnesių. Nužudytas 1605 06 10. Po jo caru tapo Lžedmitrijus I.

Folkevinas

Folkevinas. Paskutinis savarankiško Kalavijuočių ordino magistras. žuvo 1236 m. Saulės mūšyje. Po šio mūšio Kalavijuočių ordinas tapo Kryžiuočių ordino atšaka.

Forsteris Georgas

Forsteris Georgas (1754 11 27–1794 01 10). Vokiečių keliautojas, gamtininkas, rašytojas. 1784–1787 m. Vilniaus universitete dėstė mineralogiją, botaniką, zoologiją, paleontologiją. Paskaitose aiškino apie organizmo kaitą ir vystymąsi, sąveiką su apli...

Frankas Josefas

Frankas Josefas (1771 12 23–1842 12 06). Gydytojas, Paduvos (1796–1803), Vilniaus (1805–1823) universitetų profesorius. Nuo 1805 m. vadovavo savo tėvo Johano Peterio Franko įsteigtai terapijos klinikai. Vilniaus medicinos draugijos įkūrimo 1805 m., V...

Freitagas

Freitagas Adamas (1608–1650). Karo inžinierius. Apie 1641 m. pradėjo dėstyti Kėdainių gimnazijoje matematiką ir karo dalykus. Filosofijos ir medicinos daktaras. Leidene vokiečių kalba išleido darbą apie tvirtovių statybą „Naujoji ir išaugusi karo architektūr...

Frydrichas Augustas I

Frydrichas Augustas I (1750–1828). Saksonijos karalius. Nuo 1763 m. kurfiurstas. 1806 m. buvęs su Prūsija sąjungoje prieš Prancūziją, tais pačiais metais sudarė taiką su Napoleonu. Priėmė karaliaus titulą. Pagal 1807 m. Tilžės taiką tapo Varšuvos kunigai...

Frydrichas Engelsas

Gyveno 1820-1895 m., žydų kilmės K.Markso bendražygis, vienas marksizmo pradininkų, rašė apie buržuazinės visuomenės ekonomiką ir politiką. Kartu su K.Marksu parašė “Komunistų partijos manifestą”, padėjo steigti Pirmąjį internacionalą. Rėmė K.Marksą materiali...

Frydrichas Vilhelmas III

Frydrichas Vilhelmas III (1770–1840). Nuo 1797 m. Prūsijos karalius. 1806 m. pralaimėjo Napoleonui prie Jenos ir Auerštedto, 1807 m. Tilžės taikos sutartimi prarado pusę savo valdų. 1812 m. rėmė su Rusija kariaujantį Napoleoną, vėliau sudarė sąjungą su Rus...