Home / Asmenybės / F / Frydrichas Engelsas

Frydrichas Engelsas

Gyveno 1820-1895 m., žydų kilmės K.Markso bendražygis, vienas marksizmo pradininkų, rašė apie buržuazinės visuomenės ekonomiką ir politiką. Kartu su K.Marksu parašė “Komunistų partijos manifestą”, padėjo steigti Pirmąjį internacionalą. Rėmė K.Marksą materialiai, po jo mirties parengė “Kapitalo” 2 ir 3 tomus