Home / Asmenybės / F / Frydrichas Vilhelmas III

Frydrichas Vilhelmas III

Frydrichas Vilhelmas III (1770–1840). Nuo 1797 m. Prūsijos karalius. 1806 m. pralaimėjo Napoleonui prie Jenos ir Auerštedto, 1807 m. Tilžės taikos sutartimi prarado pusę savo valdų. 1812 m. rėmė su Rusija kariaujantį Napoleoną, vėliau sudarė sąjungą su Rusija ir Austrija.