Home / Asmenybės / G / Gabrys-Paršaitis

Gabrys-Paršaitis

Gabrys-Paršaitis Juozas (1880 02 22–1951 07 26). Lietuvių visuomenės veikėjas, literatūrologas, publicistas. Dalyvavo 1905–1907 m. revoliucijos įvykiuose Lietuvoje, 1905 m. lietuvių suvažiavimo Vilniuje veikloje, buvo šio suvažiavimo sekretorius. 1911 m. Paryžiuje įsteigė lietuvių informacijos biurą. 1915–1919 m. gyveno šveicarijoje, čia organizavo lietuvių konferencijas. 1919 m. grįžo į Lietuvą. 1925–1926 m. buvo Lietuvos generalinis konsulas Karaliaučiuje. Po 1926 m. vėl gyveno šveicarijoje. Rengė ir leido V. Kudirkos, A. Strazdo raštus, išleido „Lietuvių literatūros apžvalgą“ (1913–1916), „Trumpą lietuvių kalbos vadovėlį“ (1906), „Geografijos vadovėlį“ (1910), istorinių, publicistinių knygelių.