Home / Asmenybės / G / Gaigalaitė

Gaigalaitė

Gaigalaitė Aldona (g. 1927 06 15). Istorikė, istorijos mokslų daktarė. 1946–1950 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, vėliau dirbo šiaulių mokytojų institute, nuo 1951 m. – Lietuvos istorijos institute. 1955 m. apgynė istorijos mokslų kandidatės disertaciją. Dalyvavo leidžiant rinkinį „Lietuvos TSR istorijos šaltiniai“ (3–4 tomai). Nuo 1969 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, nuo 1984 m. – profesorė. Išleido vadovėlių, chrestomatijų, mokymo priemonių aukštosioms ir vidurinėms mokykloms, 7 monografijas, paskelbė daugiau kaip 300 publikacijų.