Home / Asmenybės / G / Gaigalaitis

Gaigalaitis

Gaigalaitis Vilemas (1870 09 27–1945 11 30). Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas, evangelikų liuteronų kunigas. Klaipėdos krašte steigė lietuviškas labdaros, jaunimo organizacijas, knygynus, bibliotekas, įkūrė pirmąją lietuvišką gimnaziją Klaipėdoje, Klaipėdos krašto mokyklų draugiją. 1904–1931 m. laikraščio „Pagalba“ redaktorius. 1903–1918 m. buvo Prūsijos landtago deputatas. 1905–1939 m. pirmininkavo „Sandoros“ draugijai, 1907–1914 m. buvo Lietuvių mokslo draugijos narys. 1925–1941 m. – Kauno universiteto profesorius. Kovojo dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, 1922 m. buvo Klaipėdos krašto lietuvių delegacijos Ambasadorių konferencijoje vadovas. 1941 m. emigravo į Vokietiją. Išleido darbus lietuvių ir vokiečių kalbomis „Kristijonas Donelaitis“ (1913), „Lietuvių-baltų problema“ (1915), „Evangelikų liuteronų bažnyčia Lietuvoje, jos kovos ir vargai“ (1925–1929) ir kt.