Home / Asmenybės / G / Galaunė

Galaunė

Galaunė Paulius (1890 01 25–1988). Lietuvių dailėtyrininkas, muziejininkas, dailininkas grafikas. Dalyvavo steigiant Lietuvių meno kūrėjų draugiją, 1920–1925 ir 1930–1935 m. buvo Valstybės archeologijos komisijos narys. 1924–1949 m. čiurlionio galerijos, 1936–1949 m. dar ir Kultūros muziejaus direktorius. 1925–1939 m. dėstė Kauno, 1940–1951 – Vilniaus universitetuose, 1945–1950 m. dirbo Vilniaus dailės institute. Kaupė ir tyrė liaudies bei profesionaliosios dailės kūrinius, leido jų katalogus, parašė daug straipsnių, recenzijų. Rengė lietuvių liaudies meno bei profesionaliosios dailės parodas užsienyje. Sudarė „Lietuvių liaudies meno“ albumus (1956–1968). Sukūrė knygų iliustracijų, atvirukų, pašto ženklų.