Home / Asmenybės / G / Giedraitis

Giedraitis

Giedraitis Merkelis (Melchioras) (apie 1536–1609 04 06). LDK didikas, lietuvių raštijos veikėjas. Nuo 1550 m. studijavo Karaliaučiaus, Vitenbergo, Tiūbingeno, Leipcigo protestantų universitetuose. 1576 m. paskirtas žemaičių vyskupu, tapo kontrreformacijos veikėju Lietuvoje. Rūpinosi lietuvių kalbos vartojimu žemaičių ir Vilniaus vyskupijose, lietuviškai mokančių dvasininkų rengimu. Pats M. Giedraitis pamokslus sakydavo lietuviškai, buvo pirmųjų lietuviškų knygų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje leidėjas. Globojo M. Daukšą, leido jo veikalus, rūpinosi Lietuvos istorijos rašymu, M. Strijkovskį paskyrė žemaičių kanauninku.