Home / Asmenybės / G / Gira Liudas

Gira Liudas

Gira Liudas (1884 08 27–1946 07 01). Rašytojas, poetas. 1905 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, tačiau kunigu netapo. 1905–07 m. bendradarbiavo laikraštyje „Vilniaus žinios“, vėliau dirbo laikraštyje „Viltis“. Dalyvavo Lietuvos mokytojų sąjungos, Lietuvių mokslo draugijos veikloje. 1911–12 m. literatūrinio almanacho „švyturys“, 1913–14 m. – pirmojo lietuviško literatūros žurnalo „Vaivorykštė“ redaktorius. Rinko ir publikavo lietuvių liaudies dainas. Parengė pirmąsias lietuvių poezijos antologijas „Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą“ (1911) bei „ Cit, paklausykit“ (1914). 1918– 20 m. buvo valstybės tarnautojas. 1922–26 m. – Valstybės dramos teatro, 1925–26 m. – Valstybės teatro direktorius. 1923 m. žurnalo „Skaitymai“, 1937–38 m. laikraščio „Literatūros naujienos“ redaktorius. 1926–36 m. švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos sekretorius. 1938–39 m. Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas. 1940–41m. buvo švietimo liaudies komisaro pavaduotojas, 1940 m. kartu su kitais vyko į SSRS prašyti priimti Lietuvą į SSRS. 1942–44 m. Raudonosios armijos kapitonas. 1946 m. priklausė LSSR Mokslų akademijai. Reikšmingiausia kūrybos dalis – eilėraščiai. Išleido rinkinius „Dul – dul dūdelė…“ (1909), „žalioji pievelė“ (1911), „Laukų dainos“ (1912), „Tėvynės keliais“ (1912), „žiežirbos“ (1921), „žygio godos“ (1928), „šilko gijos“ (1929), „Amžių žingsniai“ (1929), poemą „Milžinkapių daina“ ir kt. Parašė dramos kūrinių: „Kerštas“ (1910), „Svečiai“ (1910), „Beauštanti aušrelė“ (1903), „Paparčio žiedas“ (1928), literatūros ir mokslo kritikos darbų, kuriuos dažnai pasirašinėjo E. Radzikausko slapyvardžiu. Rengė lietuvių rašytojų (A. Strazdo, Lazdynų Pelėdos ir kt. ) raštus, išvertė rusų, ukrainiečių, lenkų, vokiečių poetų kūrinių.