Home / Asmenybės / G / Glaveckas

Glaveckas

Glaveckas Kęstutis (g. 1949 04 30). Lietuvos valstybės veikėjas. 1972 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomistas. Ekonomikos mokslų daktaras, profesorius. 1972–1989 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete asistentu, aspirantu, vyresniuoju dėstytoju, docentu, profesoriumi. 1989–1990 m. buvo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto skyriaus vedėju, Centro komiteto sekretoriumi. Nuo 1990 m. – Vilniaus universiteto profesorius. Yra parašęs dvi monografijas, Lietuvoje ir užsienyje paskelbęs apie šimtą mokslinių straipsnių ekonomikos valdymo, rinkos klausimais. Lietuvos Atkuriamojo Seimo ir Seimo narys nuo 1990 metų. Seimo Finansų komisijos pirmininkas.