Home / Asmenybės / G / Gonenzietis

Gonenzietis

Gonenzietis (Gonezijus) Petras (apie 1525-1530–1573 11). Reformacijos veikėjas. Mokėsi Krokuvos ir Padujos (Italija) universitetuose. Nuo 1556 m. skelbė antitrinitorių pažiūras. 1561 m. veikė Vilniuje, vėliau didikų Onos ir Jono Tiškų dvaruose (ilgiausiai – Vengrove). Anabaptizmo (vienos iš arijonizmo srovių) pradininkas LDK, Lietuvos arijonų radikaliojo sparno ideologas. Teigė, kad tikrasis Kristus nepripažinęs pasaulietinės valdžios ir prievartos, bažnytinės organizacijos. Siūlė panaikinti luominius skirtumus, įvesti turto bendrumą; įrodinėjo, kad tikras krikščionis negali turėti baudžiauninkų.