Home / Asmenybės / G / Gosievskis

Gosievskis

Gosievskis Vincentas (mirė1662). Lietuvos lauko etmonas ir iždininkas. 1651 m. tapo artilerijos generolu, o 1654 m. Jonušui Radvilai tapus didžiuoju etmonu, gavo lauko etmono vietą. 1655 m. pasirašė Kėdainių sutartį su švedais, bet netrukus palinko į Maskvos pusę ir vadovavo daliai LDK kariuomenės kovose prieš švedus Lenkijoje ir Rytprūsiuose. Taip pat dalyvavo kautynėse prieš Maskvos kariuomenę. 1658 m. pateko į nelaisvę. Paleistas iš nelaisvės, 1662 m. vadovavo komisijai konfliktui su į konfederaciją susibūrusia LDK kariuomene spręsti. Derybų metu žuvo.