Home / Asmenybės / G / Goštautas Albertas

Goštautas Albertas

Goštautas Albertas (mirė 1539). žygimantas Senasis 1507 m. paskyrė A. Goštautą Naugarduko, 1514 m. – Polocko, 1519 m. – Trakų vaivada. Dėl valdžios Goštautas varžėsi su Mikalojumi Radvila ir K. Ostrogiškiu. 1552 m., mirus Mikalojui Radvilai, jis tapo Vilniaus vaivada ir LDK kancleriu. Tvirtino LDK savarankiškumą, stengėsi padaryti ją kuo mažiau priklausomą nuo Lenkijos. A.Goštautas prisidėjo prie I Lietuvos Statuto (1529) parengimo. Jo iniciatyva į ši dokumentą įtraukti draudimai svetimšaliams įsigyti Lietuvoje turtų ir užimti tarnybas. Jo pastangomis mažametis žygimantas Augustas 1529 m. buvo paskelbtas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Taip A. Goštautas siekė pabrėžti Lietuvos atskirumą nuo Lenkijos. Manoma, kad A. Goštautas buvo Bychovco kronikos (Lietuvos metraščio) rašymo iniciatorius. Pats skelbė poleminės politinės publicistikos veikalus („Memorialas“, 1525). Turėjo gausią tais laikais biblioteką, kurios kataloge buvo pažymėta 71 knyga.