Home / Asmenybės / G / Graudonis

Graudonis

Graudonis Janis. Latvių archeologas, Latvijos istorijos instituto mokslinis bendradarbis, profesorius. 1937 m. baigė Rygos mokytojų institutą. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys – bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus kultūros Latvijos teritorijoje, slavų, finougrų, germanų bei baltų kiltis ir ryšiai. Ištyrė 35 archeologinius paminklus, parašė apie 350 mokslinių straipsnių, monografijas „Latvija bronzos ir ankstyvajame geležies amžiuose“ (1967), „Latvijos archeologija“ (1974) bendraautoris, „Archeologijos terminų žodynas“ (1994).