Home / Asmenybės / G / Grevingkas

Grevingkas

Grevingkas Konstantinas. Estų geologas, archeologas (1819 01 14–1887 06 30). Nuo 1854 m. Tartu universiteto profesorius. Tyrinėjo Pabaltijo neolito ir geležies amžiaus paminklus. 1868 m. ištyrė kelis kapus Dimitravo, Jazdų ir Pryšmančių (Kretingos raj.) plokštiniuose kapinynuose. Lietuvių etnogenezės tyrimų istorijoje yra žinomas kaip migracinės teorijos pradininkas. Teigė, kad pirmieji Rytų Pabaltijo gyventojai yra finougrai, o lietuviai čia atsikėlę tik apie V a. po Kr.