Home / Asmenybės / G / Grigas

Grigas

Grigas Robertas (g.1960 03 02). Lietuvių visuomenės veikėjas, kunigas. Sovietų okupacijos metais dalyvavo katalikų pogrindžio veikloje, bendradarbiavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“, „Aušroje“. 1987 08 23 kartu su kitais organizavo Molotovo-Ribentropo pakto paminėjimą prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje. Lietuvos organizacijos „Caritas“ generalinis direktorius. Išleido poezijos rinkinį (Rasūno slapyvardžiu), prisiminimų.