Home / Asmenybės / G / Grinius Kazys

Grinius Kazys

Grinius Kazys (1866 12 17–1950 06 04). Valstybės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vienas iš Valstiečių liaudininkų sąjungos lyderių. Nuo 1888 m. dalyvavo varpininkų veikloje. 1893 m. baigė Maskvos universitetą, dirbo gydytoju Kaspijos laivyne, vėliau Marijampolėje, kitur Užnemunėje. Nuo 1905 m. gyveno Vilniuje. Bendradarbiavo redaguojant ir leidžiant „Lietuvos žinias“ ir „ Lietuvos ūkininką“. Vienas iš pirmosios Lietuvoje žemės ūkio parodos 1911 m. organizatorius. 1914–18 m. gyveno Rusijoje, prisidėjo kuriant Vyriausiąją lietuvių tarybą Voroneže. 1919 m. grįžęs į Lietuvą buvo vienas iš Lietuvos Respublikos valdžios organizatorių. 1920–27 m. Seimo narys, 1920 06–1922 02 – Ministras Pirmininkas, 1926 06 07–12 17 – Prezidentas. Atsistatydinęs po 1926 12 17 perversmo, dirbo Kauno savivaldybėje. 1944 m. emigravo į Vakarus.