Home / Asmenybės / G / Grūnavas

Grūnavas

Grūnavas Simonas. Vokiečių kronikininkas (apie 1470–1530 ar 1531). 1510–1530 m. parašė „Prūsijos kroniką“, kurioje daug etnografinių ir istorinių duomenų apie Prūsiją ir jos gyventojus. „Prūsijos kronikoje“ yra ir trumpas (apie 100 žodžių) prūsų kalbos žodynėlis. Palankiai apibūdino prūsus, smerkė Kryžiuočių ordiną už jo žiaurumus ir vietinių gyventojų išnaudojimą. Gausu ir nepatikimų, šaltiniais neparemtų pasakojimų – apie Videvučio vėliavos įrašą, Ramovės stabus.