Home / Asmenybės / G / Gucevičius

Gucevičius

Gucevičius Stuoka Laurynas (1753–1798 12 11). Architektas, kilęs iš baudžiauninkų. 1773 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kuriame architektūros mokėsi pas M. Knakfusą, matematikos – pas P. Norvaišą. Studijuodamas buvo įstojęs į misionierių vienuolyną. 1775 m. Vilniaus diecerijoje seminarijoje dėstė matematiką. Buvo Vilniaus masonų ložės narys. Architektūros studijas tęsė Romoje (1776–1777), Paryžiuje (1778–1781). Grįžęs į Lietuvą, dirbo vyskupo J. Masalskio architektu. 1791 m. gavo bajoro titulą. 1791–1793 m. dėstė Lietuvos inžinerinio korpuso mokykloje prie Vilniaus universiteto. 1793–1794 ir 1797–1798 m. buvo Vilniaus universiteto profesorius, Architektūros katedros vedėjas, Lietuvos tautinės aukščiausios tarybos narys. 1794 m. suorganizavo Vilniaus civilinę gvardiją ir jai vadovavo. Kautynėse prie Ašmenos buvo sunkiai sužeistas. Už dalyvavimą 1794 m. sukilime buvo atleistas iš universiteto. Suprojektavo ir statė Vilniaus katedrą, rotušę, Verkių rūmų ansamblį, gyvenamuosius namus Vilniuje, Kretingoje. Suprojektavo Jonavos, čiobiškio, Rokiškio, Sudervės architektūrinius kompleksus. 1790 m. sudarė Vilniaus miesto vakarinės dalies generalinį planą. 1793 m. L. Stuoka-Gucevičius parengė architektūros dėstymo programą, įtraukdamas tiksliųjų ir gamtos mokslų disciplinas.