Home / Asmenybės / G / Gudavičius

Gudavičius

Gudavičius Edvardas (g. 1929 09 26). Lietuvių istorikas, hab. daktaras. Nuo 1974 m. dirba Lietuvos istorijos institute, nuo 1975 m. dar dėstė Vilniaus universitete. Svarbiausi veikalai – „žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–XX a.“ (1980), „Pirmasis Lietuvos statutas. Paleografinė ir tekstologinė nuorašų analizė“ (su S. Lazutka, 1983), „Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII amžiuje“ (1989), „Miestų atsiradimas Lietuvoje“ (1991), „Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 metų“ (2001). Kartu su A. Bumblausku veda TV laidą „Būtovės slėpiniai“. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.