H

Hamurabis

Babilono karalius, sudarė pirmąjį teisės kodeksą

Henrikas Valua

Henrikas Valua. (1551 09 19–1589 08 02). Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1573–1574), Prancūzijos karalius (1574–1589), paskutinysis iš Valua dinastijos. Mirus paskutiniajam Gediminaičiui žygimantui Augustui (1572), iš daugelio pretendentų...

Hercenas Aleksandras

Hercenas Aleksandras (1812 03 25–1870 01 09). Rusų revoliucionierius, rašytojas, filosofas. Pasirašinėjo Iskandero slapyvardžiu. Nuo 1842 m. dalyvavo slavofilų ir zapadnikų veikloje. Rašė grožinės literatūros kūrinius („Daktaras Krupovas“, „Kas kaltas?“ ir k...

Herderis Johanas Gotfriedas

Herderis Johanas Gotfriedas (1744 08 25–1803 12 18). Vokiečių rašytojas, filosofas, švietėjas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, 1764–69 m. buvo pastorius Rygoje. Nuo 1771 m. – dvaro pastorius Biukeburge, Veimare. Parašė filosofinius veikalus „Idėjos apie žm...

Herodotas

Herodotas (graikiškai Herodotos). Graikų istorikas. Gimė tarp 490 ir 480 Halikarnase, mirė apie 425 m. pr. Kr. Atėnuose ar Turijuose (Italija). Parašė veikalą apie graikų ir persų karus, kuris vadinamas „Istorija“. įvykiai čia dėstomi iki 479 metų. Vė...

Hilferdingas Aleksandras

Hilferdingas Aleksandras (1831–72). Rusų slavistas, istorikas. Svarbiausi darbai – „Apie slavų kalbų santykius su giminingomis kalbomis“ (1853), „Pabaltijo slavų istorija“ (1854). Rinko ir tyrė rusų bylinas. Rašė lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos k...

Himansas

Himansas Polis (1865 03 23–1941 03 18). Belgijos valstybės veikėjas. 1918–1935 m. – Belgijos užsienio reikalų ministras, 1920–1925 m. – atstovas Tautų Sąjungoje. 1921 m. sudarė Lenkijos ir Lietuvos sutarties projektą,. vadinamą Himanso projektu....

Himleris

Himleris Heinrichas (1900 10 07–1945 05 23). Fašistinės Vokietijos valstybės veikėjas. Nuo 1929 m. – SS, nuo 1936 m. – gestapo vadovas. Nuo 1943 m. – Vokietijos vidaus reikalų ministras. Vienas iš masinio žmonių naikinimo, koncentracijos stovyklų organi...

Hitleris

Hitleris Adolfas (1889 04 20–1945 04 30). Vokietijos politinis veikėjas. Nuo 1921 m. – Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos vadovas. 1923 m. nesėkmingai bandė įvykdyti valstybės perversmą. 1933 m. tapo Vokietijos kancleriu, po metų sujung...

Homeras

Homeras. Legendinis VIII a. pr. Kr. senovės graikų poetas. Manoma, kad jo plunksnai priklauso „Iliada“ ir „Odisėja“, nors jau 1795 m. F. A. Volfas kėlė mintį, kad abu šie epai – graikų liaudies kūryba. Tačiau pagal tradiciją abu šie kūriniai skiriami Hom...

Husovianas

Husovianas Mikalojus. (apie 1475–1480 – mirė po 1533). Poetas humanistas, rašė lotynų kalba. Apie 1492 m. atvyko į Vilnių. 1518–1522 m. gyveno Romoje ir, popiežiui susidomėjus stumbrų medžiokle, parašė poemą „Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir...