Home / Asmenybės / H / Henrikas Valua

Henrikas Valua

Henrikas Valua. (1551 09 19–1589 08 02). Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1573–1574), Prancūzijos karalius (1574–1589), paskutinysis iš Valua dinastijos. Mirus paskutiniajam Gediminaičiui žygimantui Augustui (1572), iš daugelio pretendentų į Respublikos sostą Lenkijos ir atskirai LDK didikai išsirinko Henriką Valua – pirmąjį elekcinį Respublikos valdovą. 1573 m. buvo sudaryta pirmoji Respublikos Seimo sutartis su kandidatu į valdovus – „Pacta conventa“. šios sutarties svarbiausi reikalavimai ilgainiui tapo sudedamąja visų tokių sutarčių dalimi – vadinamaisiais Henriko artikulais. Tačiau Henrikas Valua stengėsi valdyti savarankiškai ir įsipareigojimų netesėjo. Sužinojęs, kad mirė brolis, Prancūzijos karalius Karolis IX, 1574 06 18 slapta pabėgo į Prancūziją ir tapo jos karaliumi Henriku III. 1588 m. bėgo iš sukilusio Paryžiaus. Grįžtantį į sostinę per apgultį nužudė katalikai.