Home / Asmenybės / H / Hercenas Aleksandras

Hercenas Aleksandras

Hercenas Aleksandras (1812 03 25–1870 01 09). Rusų revoliucionierius, rašytojas, filosofas. Pasirašinėjo Iskandero slapyvardžiu. Nuo 1842 m. dalyvavo slavofilų ir zapadnikų veikloje. Rašė grožinės literatūros kūrinius („Daktaras Krupovas“, „Kas kaltas?“ ir kt.), filosofijos veikalus („Diletantizmas moksle“, „Raštai apie gamtos studijavimą“ ir kt.), kuriuose skelbė filosofijos ir mokslo vienovę. Pagarsėjo atsiminimų knyga „Praeitis ir mintys“ (1852–68). 1847 m. emigravo į Vakarus.1852 m. Londone įkūrė spaustuvę. Nuo 1855 m. Londone leido almanachą „šiaurės žvaigždė“,1857–67 m. kartu su N. Ogarevu – laikraštį „Varpai“. Pasisakė už baudžiavos panaikinimą, demokratiją. Vienas iš narodnikystės pradininkų. Palaikė 1863–84 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimą.