Home / Asmenybės / H / Herderis Johanas Gotfriedas

Herderis Johanas Gotfriedas

Herderis Johanas Gotfriedas (1744 08 25–1803 12 18). Vokiečių rašytojas, filosofas, švietėjas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, 1764–69 m. buvo pastorius Rygoje. Nuo 1771 m. – dvaro pastorius Biukeburge, Veimare. Parašė filosofinius veikalus „Idėjos apie žmonijos istorijos filosofiją“(1784–91), „Raštai apie humaniškumo skatinimą“ (1794–97) ir kt. Nemažai darbų skirta literatūrai („Apie naujausią vokiečių literatūrą. Fragmentai“ (1766–68), „Kalbos kilmės tyrimai“ (1772), „šekspyras“ (1773) ir kt.). Sukūrė liaudies poezijos teoriją, tapusią „Audros ir veržimosi“ judėjimo literatūriniu manifestu. Rinko ir skelbė liaudies dainas.