Home / Asmenybės / H / Hilferdingas Aleksandras

Hilferdingas Aleksandras

Hilferdingas Aleksandras (1831–72). Rusų slavistas, istorikas. Svarbiausi darbai – „Apie slavų kalbų santykius su giminingomis kalbomis“ (1853), „Pabaltijo slavų istorija“ (1854). Rinko ir tyrė rusų bylinas. Rašė lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos klausimais. Ragino Rusijos universitetuose steigti katedras, tyrinėjančias lietuvių kalbą. 1864 m. dalyvavo mėginant pritaikyti lietuvių kalbos rašybai kirilicos rašmenis.