Home / Asmenybės / H / Hitleris

Hitleris

Hitleris Adolfas (1889 04 20–1945 04 30). Vokietijos politinis veikėjas. Nuo 1921 m. – Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos vadovas. 1923 m. nesėkmingai bandė įvykdyti valstybės perversmą. 1933 m. tapo Vokietijos kancleriu, po metų sujungė kanclerio ir prezidento pareigas, tapo diktatoriumi. įteisino teroro režimą, koncentracijos stovyklas politiniams priešininkams. 1939 09 01 užpuldamas Lenkiją pradėjo Antrąjį pasaulinį karą. 1945 m., Vokietijai pralaimint karą, nusižudė. Parašė knygą „Mano kova“, kurioje teigė, kad vokiečių „arijų“ rasė turi viešpatauti Europoje.