Home / Asmenybės / I / Ivanas IV

Ivanas IV

Ivanas IV Rūstusis (žiaurusis) (1530 08 25–1584 03 28), pirmasis rusų valstybės caras (nuo 1547), didysis kunigaikštis (1533–1547). Sustiprino vienvaldystę, paspartino valstybės centralizaciją, pradėjo organizuoti šaulių kariuomenę. Centralizuodamas valstybę 1565–1572 ir 1575–1576 m. vykdė opričninos politiką. Norėdamas prieiti prie Baltijos jūros, 1558–1583 m. sukėlė Livonijos karą, kurio metu buvo sutriuškintas Livonijos ordinas. Buvo knygų spausdinimo Rusijoje iniciatorius. Spartino valstiečių vertimą baudžiauninkais, be gailesčio žudė besipriešinusius jo politikai, pražudė dešimtis tūkstančių valstiečių, 1582 m. užmušė savo sūnų. 1572 ir 1575 m. kėlė savo kandidatūrą į Lietuvos ir Lenkijos valstybės sostą.