Home / Asmenybės / I / Ivinskis Laurynas

Ivinskis Laurynas

Ivinskis Laurynas (1810–1881 07 29). Kultūros veikėjas, literatas. Dirbo mokytoju. 1845 m. prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą. 1864–66 m. priklausė lietuviškų raštų transkribavimo rusų rašmenimis komisijai. Rengė ir leido kalendorius, kuriuose populiarino mokslo žinias, publikavo grožinę literatūrą ir tautosaką. Pats rašė eilėraščius, pasakėčias, vertė iš lenkų kalbos. 1856 m. parengė pirmojo lietuviško laikraščio projektą, tačiau negavo leidimo jį leisti. Rinko tautosaką, medžiagą lietuvių kalbos žodynui. Parengė lenkų–lietuvių ir rusų–lietuvių kalbų žodynus, kurie liko nepublikuoti. Kūrė lietuvišką augalų vardyną, parengė grybų atlasą. Gamtos mokslų tema parašė veikalą „Prigimtumenė“.