Home / Asmenybės / J / Jaknavičius

Jaknavičius

Jaknavičius Jonas (1589–1668 04 11). Lietuvių raštijos darbuotojas, pedagogas, jėzuitas. Kražių, Smolensko ir Vilniaus kolegijų rektorius. Parengė ir 1637 m. išleido „Lenkiškas ir lietuviškas evangelijas“ (XVII–XIX a. išėjo apie 40 leidimų). Spėjama, kad išvertė į lietuvių kalbą evangelijų ištraukas Konstantino Sirvydo „Punktams sakymų“ (1629), prisidėjo prie Sirvydo žodyno 2-ojo leidimo (1631). 1644 m. išleido Sirvydo „Punktų sakymų“ II dalį. Parašė eilėraščių lotynų kalba.