Home / Asmenybės / J / Jakštas-Dambrauskas Aleksandras

Jakštas-Dambrauskas Aleksandras

Jakštas-Dambrauskas Aleksandras (1860 09 08–1938 02 19). Visuomenės veikėjas, filosofas, poetas, literatūros kritikas. 1888 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. 1889 m. ištremtas į Ustiužną už dalyvavimą lietuvių tautiniame judėjime. 1898–1900 m. buvo Kauno kunigų seminarijos, 1900–05 m. – Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. 1905 m. dalyvavo rengiant Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos programą. Buvo žurnalų „Draugija“, „Ateitis“, „Garnys“, esperantininkų laikraščio „Litova stelo“ redaktorius. 1919 m. buvo vienas iš Lietuvos esperantininkų sąjungos steigėjų. 1922 m. tapo Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininku. Parašė straipsnių apie literatūrą, meną, filosofiją, teologiją, matematiką, kalbotyrą, politiką, eilėraščių (rinkiniai „Dainų skrynelė“ (1894), „Nakties matymai“ (1906), „Rudens aidai“ (1911), „Lyrika“ (1930)), trigonometrijos, logikos, esperanto kalbos vadovėlių. Filosofijoje – agnostikas, neotomizmo šalininkas.