Home / Asmenybės / J / Jankus Martynas

Jankus Martynas

Jankus Martynas (1858 08 07–1946 05 23). Visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis. Vienas iš žurnalo „Aušra“ kūrėjų, 1884 04–1885 08 – atsakingasis redaktorius. 1885 m. kartu su kitais įsteigė kultūros draugiją „Birutė“. 1886–87 m. leido laikraštį „Garsas“, 1891–93 m. – „Tetulė“, 1894 m. – „Lietuviškas darbininkas“, 1900–02 m. – „Saulėteka“, 1909–10 m. – „Dienos laps“. Prisidėjo leidžiant žurnalus „Varpas“, „ūkininkas“. Organizavo draudžiamų lietuviškų knygų prekybą. Parašė eilėraščių, šviečiamųjų knygelių, rinko tautosaką. 1922–23 m. buvo Vyriausio Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas. Dalyvavo judėjime dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.