Home / Asmenybės / J / Janulaitis Augustinas

Janulaitis Augustinas

Janulaitis Augustinas (1878 03 19–1950 05 22). Teisininkas, istorikas. Studijavo teisę Maskvos ir Berno universitetuose. 1900 m. pašalintas iš Maskvos universiteto už anticarinę veiklą, 1900–01 m. kalintas. 1902 m. pabėgęs apsigyveno Mažojoje Lietuvoje, paskui škotijoje. 1896–1901 m. bendradarbiavo su varpininkais, iki 1923 m. – su socialdemokratais. 1902–05 m. – laikraščio „Darbininkų balsas“ redaktorius. 1918 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, 1919–25 m. – Vyriausiojo tribunolo teisėjas, 1924 m. – pirmininkas. Nuo 1922 m. Kauno universiteto profesorius. Nuo 1941 m. LSSR Mokslų akademijos akademikas. Išvertė į lietuvių kalbą K. Markso ir F. Engelso darbų, parengė populiarios politinės literatūros knygelių. Svarbiausi istorijos ir teisės istorijos darbai – „Simanas Daukantas“ (1913), „žydai Lietuvoje“ (1923), „Vyriausiasis Lietuvos tribunolas XVI–XVIII amžiais“ (1927), „Napoleono teisynas“ (1930), „Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX a.“ (1936) ir kt.