Home / Asmenybės / J / Janušas

Janušas

Janušas. Mozūrų kunigaikštis. 1380 m. vedė vieną iš trijų Kęstučio ir Birutės dukterų Danutę (Oną). Kai 1382 06 12 Jogaila atsiėmė iš Kęstučio Vilnių, o po poros mėnesių užėmė ir Trakų pilį, Kęstučio padėtis tapo kritiška. Jonušas, į kurį buvo kreiptasi pagalbos, ne tik nepadėjo, bet, pasinaudodamas Lietuvoje kilusia sumaištimi, užėmė LDK pasienio sritis – Drohičiną ir Melniką. Tuo pačiu smarkiai apnaikino Suražą, Bielską, Kamenecą, priartėjo prie Brastos, tačiau nedrįso jos pulti ir grįžo Mozūrijon. Nerasdamas kitos išeities, 1382 m. pabaigoje Vytautas vėl kreipėsi į Mozūrų kunigaikštį. Janušas priėmė iš Krėvos pilies pabėgusį svainį, tačiau Palenkės jam grąžinti nesutiko. Pasižadėjo duoti mažą miestuką ir tai su sąlyga, kad jis pasikrikštytų. Vytautas nesutiko su tokiomis sąlygomis ir kreipėsi pagalbos į Kryžiuočių ordiną.