Home / Asmenybės / J / Jasinskis

Jasinskis

Jasinskis Jokūbas (1759 ar 1761 07 24–1794 11 04). 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas. Nuo 1790 m. Vilniaus karo inžinerijos mokyklos viršininkas. 1794 04 22–23 vadovavo Vilniaus išvadavimui. 1794 05 03 sukilimo vyriausybės – Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos – paskirtas Lietuvos sukilėlių ginkluotųjų pajėgų vadu. 1794 05 11 gavo generolo leitenanto laipsnį. 1794 05 07 mūšyje ties Polianais privertė pasitraukti iš Vilniaus prieigų caro kariuomenę. Nepatenkintas J. Jasinskio radikalumu vyriausiasis sukilimo vadas T. Kocsciuška 1794 06 04 pašalino J. Jasinskį iš Lietuvos sukilėlių vado pareigų. žuvo vadovaudamas Varšuvos priemiesčio Prahos gynybai.