Home / Asmenybės / J / Jekaterina II

Jekaterina II

Jekaterina II (1729 05 02–1796 11 17). Rusijos imperatorė (1762–1796). Kilusi iš neturtingų vokiečių kunigaikščių. 1745 m. ištekėjo už Rusijos sosto įpėdinio. Jam tapus imperatoriumi Petru III, remdamasi gvardija, jį nuvertė ir tapo imperatore. Susirašinėjo su Volteru, prancūzų enciklopedistais. 1767 m. sudarė naujo teisyno rengimo komisiją. Dėl baudžiavos stiprėjimo kilo Pugačiovo vadovaujamas valstiečių karas (1773–1775). Nuo 8 dešimtmečio Jekaterinos politika tapo atvirai reakcinė, ji stiprino centralizuotą valdžią. Užsienio politikoje po 1768–1774 ir 1787–1791 m. Rusijos–Turkijos karų prie Rusijos prijungtas Krymas, teritorija tarp Dniepro ir Bugo. Po Respublikos padalijimų Rusijai atiteko didelė dalis vakarinės Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos. Jekaterina II parašė straipsnių, komedijų, istorinių knygų.