Home / Asmenybės / J / Jonas III

Jonas III

Jonas III (1537–1592). švedijos karalius (1569–1592), Gustavo I Vazos antrasis sūnus. 1569 m. švedų didikams nuvertus nuo sosto vyresnįjį Jono brolį Eriką XIV, Jonas III tapo švedijos karaliumi. Jonas III nenorėjo atsisakyti pretenzijų į Livoniją. Mirus Steponui Batorui, jo našlė Ona Jogailaitė kreipėsi į Joną III, prašydama jo sūnaus Zigmanto kandidatūros į Respublikos sostą. 1587 m. Zigmantas buvo išrinktas Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu (Vazų dinastija Respublikoje išsilaikė 1587–1668). Jonas III švedijos sostą paliko jaunesniam broliui Karoliu IX.