Home / Asmenybės / J / Jonas XXII

Jonas XXII

Jonas XXII. Tikrasis vardas – žakas Dniezas (1249–1334 12 04). Romos popiežius (1316–1334), rezidavęs Avinjone. Surengė religines misijas į Rytų ir Afrikos šalis. Kišosi į Vokietijos valstybinį gyvenimą. 1324 m. ekskomunikavo imperatorių Liudviką IV, nepripažinusį popiežiaus valdžios. Kovojo su jo statytiniu antipopiežiumi Mikalojumi V. Liudvikui IV remiant Lietuvą puldinėjusius kryžiuočius, Jonas XXII susirašinėjo su Gediminu dėl Lietuvos krikšto.