Home / Asmenybės / J / Jonynas Ignas

Jonynas Ignas

Jonynas Ignas (1884 01 24–1954 07 14). Lietuvių istorikas, diplomatas. 1920 m. buvo Lietuvos vyriausybės vyriausiasis įgaliotinis Vilniaus kraštui. 1922–1929 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1924–1946 m. dėstė Kauno, 1940–1954 m. – Vilniaus universitetuose. Parašė veikalus „Vytauto šeimyna“ (1932), „Lietuvos istoriografija“ (1955), „Pirmasis Lietuvos statutas“ (1930) bei kt., daug „Lietuviškosios enciklopedijos“ (1933–1941) straipsnių. Iš lotynų į lietuvių kalbą išvertė Mykolo Lietuvio traktatą „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“.