Home / Asmenybės / J / Jovaiša

Jovaiša

Jovaiša Eugenijus (g. 1950 04 24 Klaipėdoje). Lietuvių archeologas, istorijos daktaras (1988), docentas (1989). 1973 m. baigė Vilniaus universitetą. Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės katedros vedėjas, žurnalo „Istorija“ redkolegijos pirmininkas. Pagrindinės tyrimų kryptys – romėniškojo laikotarpio (I–V a.) baltiškosios kultūros Lietuvos teritorijoje, kompiuterinių technologijų taikymas propaguojant archeologiją ir istoriją. Parašė apie 40 mokslinių straipsnių, išleido kompaktinį diską „žvilgsnis į „Aukso amžių““ (1998), kompaktinio disko „Lietuva iki Mindaugo“ (1999) bendraautoris, redaktorius ir sudarytojas.