Home / Asmenybės / J / Jučas

Jučas

Jučas Mečislovas (g. 1926 04 26). Lietuvių istorikas, istorijos mokslų hab. daktaras. 1952–1985 m. dirbo Lietuvos istorijos institute. 1958–1966 m. ir nuo 1972 m. dėsto Vilniaus universitete, nuo 1976 m. – profesorius. Svarbiausi veikalai – „Baudžiavos irimas Lietuvoje“ (1972), „žalgirio mūšis“ (1959), „Lietuvos metraščiai“ (1968), „Nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos“ (1970) ir kt. Vienas iš knygų „ Lietuvių karas su kryžiuočiais“ (1964), „Vilniaus universiteto istorija“ (1966–1977), „Lietuvos TSR istorija“ (1978 m., rusų k.) autorių. Kartu su kitais parengė dokumentų rinkinius „Lietuvos inventoriai XVII a.“ (1962), „Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais“ (1968), „Lietuvos ir Lenkijos unija“ (2000).