Home / Asmenybės / J / Jucevičius

Jucevičius

Jucevičius Liudvikas Adomas. Etnografas, tautosakininkas, biografas, poezijos vertėjas (1813 12 15–1846 03 24). Vilniaus universitete studijavo mediciną, 1838 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1843 m. metė kunigystę, mokytojavo Lepelyje. L.A. Jucevičius – vienas iš aktyviausių lituanistinio sąjūdžio veikėjų. Rinko tautosaką, etnografinę medžiagą, parengė bibliografinius veikalus apie žemaitijos šviesuolius – „Biografinės ir literatūrinės žinios apie mokytus žemaičius“. 1836 m. parašė trumpą Lietuvos istorijos vadovėlį vaikams. Vertingų žinių apie tradicinius papročius paskelbta jo knygose „žemaitijos bruožai“ (1840), „žemaitijos atsiminimai“ (1842), „Lietuva“ (1846). Išleido tautosakos rinkinių „Lietuvių liaudies priežodžiai“ (1840), „Lietuvių dainos“ (1844).