Home / Asmenybės / J / Julijona

Julijona

Julijona. LDK Didžiojo kunigaikščio Algirdo antroji žmona. 1350 m. Algirdas siuntė pasiuntinį pas Didįjį Maskvos kunigaikštį Semioną, prašydamas Tverės kunigaikščio Aleksandro dukters Julijonos rankos. Maskvos kunigaikštis, pasitaręs su metropolitu Teognostu, tokį sutikimą davė. Algirdo ir Julijonos sąjunga buvo ir 1350 m. taikos su Maskva ratifikacija. Vilniuje, prie kunigaikščio rūmų, Julijona turėjo savo cerkvę ir stačiatikių dvasininką. Visus 30 Vilniuje pragyventų metų ji liko ištikima stačiatikybei ir nė kiek nesuaugo su lietuvių tauta. Julijona ir Algirdas susilaukė kelių dukterų ir septynių sūnų: Jogailos, Skirgailos, Kaributo, Lengvenio, Karigailos, Vygunto ir švitrigailos. žinomi trijų dukterų vardai: Aleksandra (ištekėjo už Mozūrų kunigaikščio Ziemovito), Teodora ir Marija – rusų kunigaikščių žmonos. Dviejų dukterų vardai nežinomi, tačiau šaltiniai mini, kad viena tapo šcecino kunigaikščio Kazimiero žmona, o kita – ruso Jono Novosiliškio žmona.