Home / Asmenybės / J / Juršėnas

Juršėnas

Juršėnas česlovas (g. 1938 0518). Lietuvos valstybės veikėjas. 1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1960 m. Vilniaus universitete įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo „Tiesos“ redakcijoje. Nuo 1964 metų – Lietuvos RTV tarptautinis apžvalgininkas, po ketverių metų – televizijos Informacijos redakcijos vyriausiasis redaktorius. 1973 m. baigė Leningrado (Sankt Peterburgas) aukštąją partinę mokyklą. 1973–1975 ir 1983–1988 metais – Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto instruktorius, Spaudos, televizijos ir radijo sektoriaus vedėjas. 1975–1978 metais – LTSR Ministrų Tarybos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1978–1983 metais vadovavo „Vakarinių naujienų“ redakcijai. 1988 m. rudenį tapo Televizijos ir radijo komiteto kolegijos nariu, politikos apžvalgininku, vedė LTV „Atgimimo bangos“ ir kitas populiarias laidas. 1989–1990 metais – Vyriausybės spaudos atstovas. LKP atsiskyrimo nuo TSKP ir savarankiškos LKP pertvarkymo socialdemokratiniais pagrindais dalyvis.1990–1992 metais – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, 1992 metais – AT – AS seniūno pavaduotojas. Nuo 1992 metų – Seimo narys. šeštojo Seimo pirmininkas (1993 02 25 – 1996 11 25). Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininkas, Seimo LDDP frakcijos seniūnas. Parlamentinės ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupės pirmininkas, ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininko pavaduotojas. Išleido keletą knygų ir žinynų apie pasaulį ir politiką.