Home / Asmenybės / J / Juška Antanas

Juška Antanas

Juška Antanas (1819 06 16–1880 11 01). Etnografas, tautosakininkas. Buvo kunigu Antazavėje, Obeliuose, Zarasuose, nuo 1879 m. gyveno Kazanėje. Rinko liaudies dainas, šnekamosios kalbos žodžius, aprašinėjo papročius, publikavo etnografinę medžiagą. Išleido keletą dainų rinkinių („Lietuvių liaudies dainos“ (1867), „Lietuviškos dainos“ (1880–82), „Lietuviškos svotbinės dainos“ (1883)), etnografijos darbą „Svotbinė rėda veliuoniečių lietuvių“ (1880), elementorių. Sudarė lenkų–lietuvių, latvių–lenkų–lietuvių kalbų žodyną.