Home / Asmenybės / J / Juška Jonas

Juška Jonas

Juška Jonas (1815 06 08–1886 05 11). Tautosakininkas, kalbininkas. Dirbo mokytoju įvairiuose Rusijos miestuose, nuo 1875 m. – Kazanėje. Tyrė lietuvių kalbą, recenzavo lituanistinius darbus. Rašė „Lietuvių kalbos šaknų žodyną“, tačiau nebaigė. Klasifikavo lietuvių tarmes, sukūrė kai kuriuos lietuviškus gramatikos terminus. Tyrė lietuvių kalbos ir sanskrito santykius. Kartu su broliu Antanu Juška skelbė lietuvių etnografijos medžiagą.