K

Kačiušytė Lina

Kačiušytė Lina (g. 1963 01 01). Plaukikė. 1978 m. 200 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkė (nuplaukė per 2 min 33,11 s). šį rekordą pagerino 1978 ir 1979 m. (2 min 31,42 s ir 2 min 28,36s). 1978 m. pasaulio, 1979 m. SSRS, 1981 m. universiados čempionė....

Kairiūkštis

Kairiūkštis Jonas (1896 10 13–1957 10 09). Lietuvių mokslininkas, gydytojas terapeutas, farmakologas. Vienas iš laisvamanių sąjūdžio Lietuvoje pradininkų. Eksperimentinės ir klinikinės farmakologijos Lietuvoje pradininkas. Iki 1937 m. dirbo gydytoju, nu...

Kairys Jurgis

Kairys Jurgis (g. 1952 05 06). Lakūnas akrobatas, sportinių lėktuvų bandytojas. Daugkartinis akrobatinio skaidymo Lietuvos, pasaulio bei Europos čempionas. Garsėja originaliais parodomaisiais skrydžiais po Lietuvos miestų tiltais. Keleto išradimų, kuriant s...

Kairys Steponas

Kairys Steponas (1879 01 03–1964 12 16). Visuomenės veikėjas, politikas, publicistas. Dirbo inžinieriumi Samaroje, nuo 1912 m. – Kaune, Vilniuje. Dalyvavo socialdemokratų veikloje, 1901–44 m. Lietuvos socialdemokratų partijos centrinio komiteto narys. 191...

Kalimachas

Kalimachas Pilypas. Italų filosofas, istorikas (1437–1496). Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio sekretorius, diplomatinių misijų patikėtinis ir sūnų auklėtojas (drauge su J. Dlugošu). Lietuvoje gyveno 1474–1475, 1480–1484 ir 1495–1496 m. Apie 1479–148...

Kalinauskas Kostas

Kalinauskas Kostas, Kalinovskis Konstantinas (1838 02 02–1864 03 22). Vienas iš 1863 m. sukilimo vadų. Teisininkas. Nuo 1861 m. gyveno Gardine, ten įsteigė slaptą spaustuvę, kurioje 1862–63 m. spausdino laikraštį „Mužyckaja prauda“. 1862 10–1863 03 vadov...

Kalpokas Petras

Kalpokas Petras (1880 03 31–1945 12 05). Dailininkas tapytojas. Nuo 1905 m. dalyvavo parodose, surengė individualių parodų. Kūryboje vyrauja peizažai („Auksiniai berželiai“, 1907, „Upelis pavasarį“, 1907, „Miško kelias“, 1912 ir kt.) ir portretai (nu...

Kamarauskas Juozas

Kamarauskas Juozas (1874 04 29–1946 10). Inžinierius, architektas, dailininkas piešėjas. Nuo 1939 m. dirbo Vilniaus vyriausiojo architekto valdyboje. Nupiešė įvairių Lietuvos miestų, miestelių, pilių, senosios architektūros paminklų piešinių, plakatų, ekslib...

Kantas Imanuelis

Kantas Imanuelis (1724 04 22–1804 02 02). Vokiečių filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos ir kritinės filosofijos pradininkas. 1755–96 m. dėstė Karaliaučiaus universitete, nuo 1770 m. profesorius. žymiausi veikalai – „Grynojo proto kritika“ (1781), ...

Kapsukas-Mickevičius Vincas

Kapsukas-Mickevičius Vincas (1880 04 07–1935 02 17). Vienas iš Lietuvos komunistų partijos vadovų ir organizatorių, visuomenės veikėjas, publicistas. Iki 1902 m. priklausė varpininkams, nuo 1903 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1904 m. įste...

Karamzinas Nikolajus

Karamzinas Nikolajus (1766 12 01–1826 05 22). Rusų istorikas, rašytojas, publicistas. Peterburgo mokslų akademijos garbės narys (nuo1818), Rusijos akademijos (nuo 1818) narys. Priklausė masonų draugijoms. 1791–92 m. leido žurnalą „Moskovskij žurnal“, 1802...

Kaributas Dmitrijus

Kaributas Dmitrijus (mirė po 1404). Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos sūnus. 1380 m. stačiatikių papročiu pakrikštytas Dmitrijumi. LDK valstybės veikėjas. Iki 1393 m. buvo Novgorodo Seversko kunigaikštis. 1382 m. suki...

Karnišovas Artūras

Karnišovas Artūras (g. 1971 04 27). Krepšininkas. 1987 m. su SSRS rinktine iškovojo bronzos medalį Europos jaunių čempionate. 1989–1990 m. žaidė Vilniaus komandoje „Statyba“. 1992 m. Barselonos ir 1996 m. Atlantos olimpinėse žaidynėse su Lietuvos rinkt...

Karolis IV

Karolis IV (1316 05 14–1378 11 29). čekijos karalius (nuo 1346), šv. Romos imperijos imperatorius ir Vokietijos karalius (nuo 1347). Siekdamas Centrinėje Europoje sukurti didelę valstybę, įsigijo Brandenburgą, dinastine unija sujungė Lenkiją ir Vengrij...

Karolis IX

Karolis IX (1550 06 27–1574 05 30). Prancūzijos karalius (nuo 1560). Iš Valua dinastijos. Iki 1670 m. valdė jo motina Kotryna Mediči. Po Sen žermeno edikto (1570), kuriuo buvo laikinai nutraukti. religiniai karai, suartėjo su hugenotų vadu G. de Kolin...

Karolis X

Karolis X Gustavas (1622 11 08–1660 02 13). švedijos karalius (nuo 1654). Rėmėsi smulkiais dvarininkais, pasiturinčiais valstiečiais, miestiečiais. Per 1655–1660 m. šiaurės karą Kėdainių sutartimi buvo paskelbtas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Išplėtė švedijos ...

Karolis XII

Karolis XII (1682 06 17–1718 11 30). švedijos karalius (nuo 1697). Karolio XI sūnus. Stiprino absoliutizmą, buvo didžiavalstybinės politikos šalininkas. Vadovavo švedų karo žygiams per 1700–1721 m. šiaurės karą. Nugalėjo Daniją ir 1700 m. rugpjūčio mėn....

Karpačiauskas Vitalijus

Karpačiauskas Vitalijus (g. 1966 07 06). Boksininkas. Daugkartinis Lietuvos čempionas. 1992 m. olimpinių žaidynių Barselonoje IV vietos laimėtojas. 1993 m. laimėjo I vietą Europos bokso čempionate, tais pačiais metais II vietą pasaulio čempionate, 1995 m. III...

Karpavičius Jurgis

Karpavičius Jurgis (1884 05 05–1941 12 22). Kompozitorius. Iki 1941 m. dėstė Kauno konservatorijoje, profesorius. Sukūrė operas „Gražina“ (1932), „Radvila Perkūnas“ (1937), baletų („Gražuolė“, 1926, „Baroko“, 1938, „Apsišaukėlis“, 1940 ir kt.), kantatų, simfoninių...

Karsavinas

Karsavinas Levas (1882 12 01–1952 07 12). Filosofas, istorikas. 1916–1922 m. dėstė Petrogrado universitete. 1922 m. ištremtas iš Rusijos. 1928–1940 m. dėstė Kauno, 1940–1946 m. – Vilniaus universitetuose. 1944–1949 m. buvo Vilniaus dailės muziejaus direktor...

Kašarauskis Pranciškus Ambraziejus

Kašarauskis Pranciškus Ambraziejus (1821–1882 12 14). Kraštotyrininkas, gamtininkas, kunigas. 1852–64 m. – Varnių kunigų pataisos namų vedėjas. Bendradarbiavo su Vilniaus archeologijos komisija, dalyvavo geologinėse ekspedicijose, tyrė Dubysos slėnį,...

Kasiodoras

Kasiodoras Flavijus Magnas Aurelijus. Romėnų senatorius, ostgotų valstybės veikėjas (apie tarp 480 ir 490 – tarp 585 ir 590). Ilgą laiką buvo karaliaus Teodoriko patarėjas, o senatvėje įkūrė Vivarijaus vienuolyną, tapusį viduramžių kultūros centru. Parašė rei...

Kaširskis

Kaširskis Vladimiras. Rusų archeologas (1883 06 23(13)–1908 09 22(9). 1904 m. įstojo į Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 1906 m. V. Kaširskis susidomėjo Rytų Lietuvos archeologijos paminklais. Kreipėsi į Imperatoriškąją archeologijos komisiją ir tai...

Kasparaitis Darius

Kasparaitis Darius (g. 1972 10 16). Ledo ritulio žaidėjas. 1987–1992 m. žaidė Maskvos „Dinamo“, 1992–1996 m. – Niujorko „Islanders“ komandose, nuo 1996 m. NHL klubo „Pittsburgh Penguins“ gynėjas. 1992 m. olimpinis čempionas. 2000 m. įkūrė Lietuvoje savo...

Kašuba Vytautas

Kašuba Vytautas (1915 08 15–1997). Skulptorius. Per II pasaulinį karą pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV. Parodose dalyvavo nuo 1937 m. Sukūrė skulptūrų (obeliskas „Perkūno žirgai“, 1939, „Tremtis“, 1953 ir kt., reljefų, antkapinių paminklų, medalių....

Katkovas Michailas

Katkovas Michailas (1818 11 13–1887 08 01). Rusų publicistas. 1850–55 ir 1863–87 m. laikraščio „Moskovskyje vedomosti“ redaktorius, 1856–87 m. leido žurnalą „Russkij vestnik“.

Kaufmanas Konstantinas

Kaufmanas Konstantinas (1818 03 02–1882 05 16). Rusijos valstybės veikėjas, generolas adjutantas. 1853–56 m. Krymo kare buvo žygio štabo viršininkas. 1861–65 m. Karo ministerijos kanceliarijos direktorius. 1865 04–1866 10 Vilniaus generalgubernatorius, karo apygard...

Kazakevičius

Kazakevičius Vytautas. Lietuvių archeologas, istorijos daktaras (1984 ), habilituotas daktaras (1998). 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, instituto tarybos pirmininkas. Pagr...

Kazimieras

Kazimieras (1458 10 03–1484 03 04). Katalikų šventasis, Lietuvos globėjas. Buvo kandidatas į Vengrijos sostą, bet po nesėkmingo karo žygio į Vengriją (1471) jo negavo. 1475 ir 1479 m. kurį laiką gyveno Lietuvoje, Vilniaus pilyje. Buvo ligonis (sirgo džiov...

Kazimieras Jogailaitis

Kazimieras Jogailaitis (1427 11 30–1492 06 07), jaunesnysis Jogailos sūnus. Lietuvos didysis kunigaikštis (1440–1492), Lenkijos karalius Kazimieras IV Jogailaitis (1447–1492). 1440 m., nužudžius Lietuvos didįjį kunigaikštį žygimantą Kęstutaitį, Lietuvos didikai ...

Kęstutis

Kęstutis (gimė apie 1300, nužudytas 1382 08 Krėvoje). Trakų ir žemaitijos kunigaikštis, Lietuvos didysis kunigaikštis. Iš tėvo Gedimino paveldėjo Trakų kunigaikštystę ir žemaitiją, persikėlė iš Senųjų Trakų į Naujuosius. Jo atrama – Trakų kunigaikštystė...

Ketleris

Ketleris Gotardas (1517–1587). Paskutinysis Livonijos ordino magistras (1559–1561). Už LDK žadamą pagalbą Livonijos kare pasidavė LDK globai. 1561 11 28 Livonijos ordinas buvo panaikintas, Ketleris tapo LDK vasalinės Kuršo kunigaikštystės valdovu....

Kiaupa Zigmantas

Kiaupa Zigmantas (g. 1942 01 29 Ignalinos raj. Pakiaunio kaime). Lietuvių istorikas, docentas, humanitarinių mokslų (istorijos) daktaras. 1965 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. Dirbo Vilniaus archyvuose, nuo 1970 metų – Lietuvos istori...

Kiaupienė Jūratė

Kiaupienė Jūratė (g. 1947 11 23 Vilniuje). Lietuvių istorikė, docentė, humanitarinių mokslų (istorija) daktarė. 1969 m. Vilniaus universitete baigė istorijos studijas. Mokslo tiriamąjį darbą pradėjo dirbti Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos instituto Feod...

Kiprijonas

Kiprijonas (Kiprijanas) (1336–1406 09 16), šventasis, rusų stačiatikių bažnyčios veikėjas. 1375 m. Konstantinopolio patriarchas paskyrė Kiprijoną Kijevo ir Lietuvos metropolitu. Kiprijonas vykdė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo politiką. 1381–1382 m. ta...

Kirkoras Adomas Honorijus

Kirkoras Adomas Honorijus (1818 01 21–1886 11 23). Lenkų archeologas. Kasinėjo pilkapius ir kapinynus Baltarusijoje bei Lietuvoje. Priklausė Vilniaus laikinajai archeologijos komisijai, buvo Senienų muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas. Leidinių „Pamiat...

Kirša Faustas

Kirša Faustas (1891 02 25–1964 01 05). Poetas. Vienas lietuvių simbolistinės poezijos pradininkų. Vienas Lietuvių meno kūrėjų draugijos organizatorių. 1941–1944 m. Lietuvių rašytojų draugijos vadovas. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido eilėraščių rinkinius „Verpetai“...

Kleinas

Kleinas Danielius (1609 05 30–1666 11 28). Kalbininkas. 1636 m. filosofijos magistro laipsniu baigė Karaliaučiaus universitetą ir iki mirties kunigavo Tilžės lietuvių bažnyčioje. 1653 m. išleido lotynų kalba pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Lit...

Klemensas IV

Klemensas IV. Tikrasis vardas Guido Fulcodi (mirė 1268 11 29), popiežius (1265–1268).

Klemensas VIII

Klemensas VIII (1592–1605), popiežius. Tikras vardas Ippolito Aldobrandini, teisininkas. 1588 m. vyko kaip legatas į Respublikos rinkiminį seimą po Stepono Batoro mirties. 1595 m. Romoje priėmė rytinės Lietuvos vyskupus Hipatijų Pociejų ir Kirilą Ter...

Klimas

Klimas Petras. Lietuvos diplomatas, istorikas (1891 02 23–1969 01 16). 1917 m. išrinktas Lietuvos Tarybos nariu, tapo Nepriklausomybės Akto signataru. 1919–1923 m. užsienio reikalų viceministras, 1923–1925 m. – Lietuvos pasiuntinys Italijoje, 1925–1940 m...

Klimka

Klimka Libertas (g. 1940 09 18). Fizikas, mokslo istorikas, etnologas. Fizikos mokslų daktaras. Dėsto Vilniaus pedagoginiame universitete, docentas. Etnokosmologijos muziejaus mokslinis vadovas. Etninės kultūros draugijos, Lietuvos mokslo istorikų asoc...

Klingenbergas Nikolajus

Klingenbergas Nikolajus (m. 1908). Rusijos generolas. Vilniuje dirbo prokuroro padėjėju, policijos viršininku, vėliau – Kauno vicegubernatorius. Vadovavo Kražių skerdynėms.

Klova

Klova Vytautas (g. 1926 01 31). Lietuvių kompozitorius. Lietuvos valstybinės konservatorijos profesorius (nuo 1982). Sukūrė operas „Pilėnai“ (1956), „Vaiva“ (1958), „Duktė“ (1960), simfoninės muzikos kūrinių, simfoninę poemą „Jūratė ir Kastytis“....

Knyva

Knyva Valerijonas (1909 11 29–1941 10 02). Lietuvių visuomenės veikėjas. Dalyvavo Lietuvos jaunimo sąjungos, Lietuvos laisvamanių etinės kultūros draugijos veikloje. 1940–1941 m. – Lietuvos SSR komunalino ūkio liaudies komisaras. Parašė knygą „Nūdienės...

Kociela

Kociela Mykolas Kazimieras (mirė 1722). Nuo 1700 m. Trakų kaštelionas, 1703–1706 m. Trakų vaivada. 1707 m., atleistas iš pareigų, išvyko su Augustu II į Saksoniją. Grįžęs kartu su juo, nuo 1710 03 09 buvo didžiuoju Lietuvos paiždininkiu....

Kojelavičius

Kojelavičius-Vijūkas Albertas. Istorikas (1609–1677 10 06). 1654–1655 m. buvo Vilniaus universiteto rektorius. 1650–1669 m. lotynų kalba išleido pirmąją spausdintą „Lietuvos istoriją“ nuo seniausių laikų iki žygimanto Augusto mirties (1572 m.). Svarbiaus...

Kolčiakas

Kolčiakas Aleksandras (1874 11 16–1920 02 07). Rusų karo veikėjas. 1916–1917 m. – Juodosios jūros laivyno vadas. 1918–1920 m. – Rusijos baltagvardiečių kariuomenės vyriausiasis vadas. 1920 m. bolševikų sušaudytas.

Kolupaila Steponas

Kolupaila Steponas (1892 09 14–1964 04 09). Lietuvių hidrologas. 1921 m. atvyko į Lietuvą ir dirbo Kauno universitete. Lietuvos upių hidrologijos pradininkas. Parašė darbų, daugiausia apie Lietuvos upių hidrometriją. Propagavo vandens turizmą, išleido kny...

Kolyška Boleslovas Kajetonas

Kolyška Boleslovas Kajetonas (1837 08 07–1863 06 09). 1863 m. sukilimo veikėjas. 1863 03 netoli Kauno subūrė sukilėlių būrį. Prie šio būrio prisijungus B. žarskio ir A. Norvaišos būriams, rinktinė, pavadinta „Dubysos pulku“, kovėsi prie Aukštadvario (1...

Konarskis

Konarskis Simonas (1808 03 05–1839 02 25). 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis. Nuslopinus sukilimą, emigravo į Prancūziją. 1833 m. suartėjo su J. Lelevelio vadovaujama Lenkijos emigrantų politine srove. 1834 m. dalyvavo Dž. Madzinio organizuotame žygyje į S...

Kondė

de Kondė Luji (1621 09 08–1686 12 11). Prancūzijos karvedys. Iš Burbonų giminės. Per 30 metų karą 1643 m. laimėjo lemiamą mūšį su ispanais prie Rokrua ir užėmė Diunkerką. 1651–1652 m. vadovavo didikų maištui (frondai), kuriam pralaimėjus pabėgo į Ispaniją. 166...

Konradas fon Valenrodas

Konradas fon Valenrodas (mirė 1393 08 20). 1382–1387 m. buvo Kryžiuočių ordino didysis maršalas, nuo 1387 m. – didysis komtūras, 1391–1393 m. – didysis magistras. Dalyvavo sudarant sutartis su Jogaila ir Skirgaila. Vadovavo kryžiuočių žygiams į Lietuv...

Konstantinas Nikolajevičius

Konstantinas Nikolajevičius (1827 09 21–1892 01 25). Rusijos didysis kunigaikštis, imperatoriaus Nikolajaus II sūnus, Aleksandro II brolis. Generolas admirolas. 1855–81 m. vadovavo Jūrų ministerijai, nuo 1860 m. Vyriausiojo valstiečių reikalų komiteto pi...

Kontrimas Kazimieras

Kontrimas Kazimieras (1777?–1836 05 11). Publicistas, bibliotekininkas. 1794 m. ir 1831 m. sukilimų dalyvis. 1803–08 m. ir 1814–25 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekininko padėjėju. 1808–14 m. buvo Vilniaus universiteto sekretorius ir istoriogra...

Kornilovas Ivanas

Kornilovas Ivanas (1811–1901). Rusijos valstybės veikėjas. 1864–68 m. Vilniaus mokslo apygardos globėjas. Pasižymėjo Lietuvos rusinimo veikla. Propagavo lietuviškus raštus rusiškomis raidėmis, bandė įvesti stačiatikių apeigas lietuvių kalba, kad būtų g...

Kosakovskis Juozas

Kosakovskis (Kasakauskas) Juozas (1738 03 16–1794 05 09). Lenkų rašytojas ir politinis veikėjas. Nuo 1781 m. infliantų vyskupas. Dalyvavo Baro konfederacijoje ir Ketverių metų seime. Reformų ir Gegužės trečiosios konstitucijos priešininkas. Vienas iš Ta...

Kosakovskis Simonas

Kosakovskis (Kasakauskas) Simonas (1741–1794 04 25). LDK politinis, karo veikėjas. Prisidėjęs prie Baro konfederacijos. 1768 m. pirmasis suorganizavo konfederatų būrius Lietuvoje. žlugus Baro konfederacijai (1772), orientavosi į Rusiją. 1790 m. įstojo...

Kosciuška

Kosciuška Tadas (1746 02 04–1817 10 15). Lenkijos politinis ir karo veikėjas, generolas. 1769–1774 m. tobulinosi Paryžiaus karo akademijoje, dalyvavo JAV Nepriklausomybės kare (1775–1783). 1789 m. paskirtas Lenkijos kariuomenės brigados vadu. 1792 m. pa...

Kotryna Habsburgaitė

Kotryna Habsburgaitė (1533–1572 02 28), trečioji žygimanto Augusto žmona. Išblėsus vilčiai sulaukti įpėdinio, žygimantas 1565 10 08 išsiuntė ją atgal į Austriją, pareiškęs popiežiaus legatui, kad greičiau sosto ir gyvybės neteksiąs, nei su ja vėl gyvensią...

Kotryna Jogailaitė

Kotryna Jogailaitė (1526–1583 09 16). žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos duktė. švedijos karalius Jono II žmona. Upsaloje karūnuota švedijos karaliene (1569). Jos sūnus Zigmantas Vaza, gimęs 1566 07 20, tapo Respubliką valdžiusios Vazų dinastijos atšakos pradi...

Kraševskis Juzefas Ignacas

Kraševskis Juzefas Ignacas (1812 07 28–1887 03 19). Lenkų rašytojas, istorikas. Studijavo Vilniaus universitete, dalyvavo anticariniame studentų judėjime. 1863 m. emigravo į Vokietiją. 1841–1851 m. Vilniuje leido mokslo, literatūros ir meno žurnalą „At...

Krasinskis Adomas

Krasinskis Adomas (1810 12 24–1891). Katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus vyskupas (1858 09 27–1863). Rūpinosi kunigų ruošimu, skatino blaivybę, rengdavo literatų susirinkimus. 1863 m. rusų valdžios suimtas ir ištremtas į Viatką. 1883 m. apsigyveno Kro...

Krėvė-Mickevičius Vincas

Krėvė-Mickevičius Vincas (1882 10 19–1954 07 07). Rašytojas. 1909–20 m. dirbo mokytoju Baku, 1919–20 m. Lietuvos Respublikos konsulas prie Azerbaidžano vyriausybės. 1922–40 m. Kauno universiteto profesorius. Buvo leidinių „Skaitymai“ (1920–23), „Tauta ...

Kristijonas

Kristijonas (mirė apie 1271), pirmosios Lietuvos vyskupijos, įkurtos po Mindaugo krikšto, vyskupas (1253). Iki tol buvo Kryžiuočių ordino kunigas, tiesiogiai pavaldus popiežiui. Mindaugas jam užrašė pusę Raseinių, Betygalos ir Laukuvos žemių (1254). Dėl l...

Kromeris

Kromeris Martynas (1512–1589), Varmijos vyskupas, istorikas. 1543–1544 m. Lietuvos ir Lenkijos karaliaus pasiuntinys prie popiežiaus, 1557–1564 m. – prie imperatoriaus. 1579 m. tapo Varmijos vyskupu, kovojo su reformacija, kėlė liaudies švietimą, rėmė jėzuitu...

Kšivickis

Kšivickis Liudvikas. Lenkų sociologas, publicistas, visuomenės veikėjas, archeologas (1859–1941). Nuo 1885 m. mokėsi Paryžiaus antropologijos mokykloje, kur susipažino su archeologija. Nuo 1890 m. pradėjo lankytis žemaitijoje, susidomėjo piliakalniais ir jų paski...

Kubertavičius Petras

Kubertavičius Petras (1897 06 22–1964 02 14). Aktorius. Vienas iš profesionaliojo lietuvių teatro kūrėjų. 1920–1952 ir 1959–1963 m. vaidino Kauno dramos, 1952–1959 m. Kauno jaunojo žiūrovo teatruose. 1936–1947 m. dėstė vaidybos studijoje Kaune. Sukūrė Blind...

Kubilius Andrius

Kubilius Andrius (g. 1956 12 08). Lietuvos valstybės veikėjas. Nuo 1992 m. seimo narys. 1999–2000 m. – Ministras Pirmininkas.

Kubilius Jonas

Kubilius Jonas (g. 1921 07 27). Lietuvos mokslo veikėjas, matematikas. 1958–1991 m. – Vilniaus universiteto rektorius. 1962–1992 m. – Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narys. Parašė vadovėlių, uždavinynų, straipsnių, veikalą „Tikimybių metodai skaičių teor...

Kučingis Antanas

Kučingis Antanas (1899 10 18–1983 07 07). Dainininkas, bosas. Nuo 1924 m. dainavo Valstybės teatre. Iki 1944 m. sukūrė 61 vaidmenį. Sukūrė Mefistofelio vaidmenį š. Guno „Fauste“ ir kitus vaidmenis. Koncertavo įvairiose Europos šalyse. 1948–1957 m. pra...

Kudaba česlovas

Kudaba česlovas (1934 07 24–1993 02 09). Lietuvos valstybės ir mokslo veikėjas. 1959 m. baigė Vilniaus universitetą, įgydamas geografo specialybę. Geografijos mokslų daktaras, profesorius. 1959–1978 m. dirbo Vilniaus valstybiniame universitete asistentu, ...

Kudaba Jeronimas

Kudaba Jeronimas (1909 10 01–1991). Lietuvių mokslininkas, chemikas. Nuo 1937 m. dėstė Vilniaus universitete. Tyrė baltymų modifikavimą. Kartu su kitais parašė darbus „Chemijos ištakos Lietuvoje“ (1984), „Stambiamolekulių junginių sintezė“ (1978–1983)....

Kudirka Vincas

Kudirka Vincas (1858 12 31–1899 11 16). Visuomenės veikėjas, rašytojas, varpininkų judėjimo dalyvis ir organizatorius. 1889 m. baigė Varšuvos universiteto medicinos fakultetą. 1888 m. prisidėjo kuriant nelegalią Lietuvos studentų draugiją „Lietuva“. 18...

Kulakauskas

Kulakauskas Antanas (g. 1952 04 30). Istorikas, hum. mokslų daktaras (nuo 1993). 1975–1978 m. ir 1982–1994 m. dėstė Vilniaus universitete. 1994–1996 m. dirbo Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute. Nuo 1995 m. dėsto Vilniaus universiteto Tarptautini...

Kulikauskas

Kulikauskas Pranas. Lietuvių archeologas, humanitarinių mokslų daktaras (1949). Studijavo Kauno ir Karaliaučiaus universitetuose. 1936–1944 m. dirbo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 1944–1955 m. dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1948–1962 ...

Kulikauskienė

Kulikauskienė-Volkaitė Regina. Lietuvių archeologė, humanitarinių mokslų daktarė (1950), habilituota daktarė (1971). Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė (1972), nusipelniusi mokslo veikėja (1976). 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. 1941–1952 m. ...

Kulvietis

Kulvietis Abraomas (apie 1510–1545 06 06), lietuvių kultūros veikėjas. 1528–1537 m. studijavo Krokuvos, Liuveno, Vitenbergo, Leipcigo, Sienos universitetuose. Teisės daktaras (1537). 1538 m. Vilniuje įsteigė pirmąją aukštesniąją mokyklą ir iki 1542 m. ...

Kuncevičius Albinas

Kuncevičius Albinas (g. 1957 11 05). Lietuvių archeologas, istorijos daktaras (1993), docentas (2000). 1980 m. baigė Vilniaus universitetą. Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas, viešosios įstaigos „Kultūros paveldo akademija“ direktoriu...

Kurtinaitis Rimas

Kurtinaitis Rimas (g. 1960 05 15). Krepšininkas. Nuo 1982 m. žaidė Kauno komandoje „žalgiris“. 1982, 1985–1986 m. SSRS, 1985 m. Europos, 1985 m. universiados čempionas. 1986 m. žaidė komandoje „žalgiris“, kai ši iškovojo tarpžemyninę W. Joneso taurę. 1986...

Kutkaitė Dalia

Kutkaitė Dalia (g. 1965 02 11). Gimnastė. 1982, 1983, 1984 m. SSRS meninės gimnastikos čempionė, SSRS taurės (1981), kelių tarptautinių turnyrų čempionė, 1983 m. Pasaulio taurės daugiakovės varžybų sidabro medalio ir pratimo su kaspinu aukso medalio ...

Kutuzovas Michailas

Kutuzovas Michailas, Goleniščevas Kutuzovas Michailas (1745 09 16–1813 04 28). Rusų karvedys, nuo 1812 m. generolas feldmaršalas. 1764–65 m. Respublikoje kovojo prieš Baro konfederaciją, vadovavo mažiems kariniams daliniams. Dalyvavo 1768–74, 1787–91 m. R...