Home / Asmenybės / K / Kalinauskas Kostas

Kalinauskas Kostas

Kalinauskas Kostas, Kalinovskis Konstantinas (1838 02 02–1864 03 22). Vienas iš 1863 m. sukilimo vadų. Teisininkas. Nuo 1861 m. gyveno Gardine, ten įsteigė slaptą spaustuvę, kurioje 1862–63 m. spausdino laikraštį „Mužyckaja prauda“. 1862 10–1863 03 vadovavo Lietuvos provincijų komitetui. Atsakė už sukilimo propagandą, ginklus, instrukcijų rengimą. 1863 03 11 tapo Lietuvos provincijų valdymo skyriaus įgaliotuoju komisaru Gardino gubernijoje. Nuo 1863 06 įėjo į naują sukilimo vadovybę, kurioje daugumą sudarė raudonieji. 1864 02 09 suimtas. Nubaustas mirties bausme.