Home / Asmenybės / K / Kapsukas-Mickevičius Vincas

Kapsukas-Mickevičius Vincas

Kapsukas-Mickevičius Vincas (1880 04 07–1935 02 17). Vienas iš Lietuvos komunistų partijos vadovų ir organizatorių, visuomenės veikėjas, publicistas. Iki 1902 m. priklausė varpininkams, nuo 1903 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1904 m. įsteigė socialdemokratinę jaunimo organizaciją „Draugas“ (nuo 1905 m. pavasario – Lietuvių socialdemokratų darbininkų partija), kuri 1905 09 susijungė su Lietuvos socialdemokratų partija. 1904–06 m. – socialdemokratų žurnalų „Draugas“ ir „Darbininkas“ redaktorius, 1906–07 m. kartu su kitais redagavo žurnalus „Naujoji gadynė“ ir „Skardas“, 1913–14 m. bendradarbiavo bolševikinės krypties laikraštyje „Vilnis“. Vienas iš 1905–07 m. revoliucijos Lietuvoje vadovų. Prasidėjus I pasauliniam karui, išvyko į šveicariją, paskui į škotiją. Redagavo laikraščius „Socialdemokratas“, „Rankpelnis“, „Kova“, žurnalą „Naujoji gadynė“. Po 1917 m. Vasario revoliucijos apsigyveno Rusijoje, įstojo į Rusijos socialdemokratų–bolševikų partiją. Nuo 1917 12 RTFSR tautybių reikalų liaudies komisariato Lietuvos reikalų komisaras. Prisidėjo prie Lietuvos komunistų partijos organizacijų Lietuvoje kūrimo, dalyvavo Lietuvos laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės veikloje. Nuo 1921 m. pabaigos gyveno Maskvoje. Parašė knygų, brošiūrų, straipsnių politine, istorine tematika, atsiminimų.