Home / Asmenybės / K / Karolis XII

Karolis XII

Karolis XII (1682 06 17–1718 11 30). švedijos karalius (nuo 1697). Karolio XI sūnus. Stiprino absoliutizmą, buvo didžiavalstybinės politikos šalininkas. Vadovavo švedų karo žygiams per 1700–1721 m. šiaurės karą. Nugalėjo Daniją ir 1700 m. rugpjūčio mėn. privertė ją išstoti iš šiaurės sąjungos. 1700 m. lapkričio mėnesį prie Narvos sumušė Rusijos kariuomenę. 1701 m. prie Rygos nugalėjo Augusto II saksų kariuomenę ir įsiveržė į Lietuvą (užėmė Skuodą, Kėdainius, Kauną, Vilnių). 1702 m. įsiveržė į Lenkiją. 1708 m. lapkričio mėnesį Karolio XII vadovaujami švedai užpuolė Rusiją, 1709 m. prie Poltavo jie buvo sumušti. Karolis XII pabėgo į Turkiją, kurią kurstė kariauti su Rusija. 1715 m. grįžo į švediją. Per norvegų tvirtovės Frederikshalio apsiaustį buvo mirtinai sužeistas. 15 metų kariaudamas užsienyje, apleido šalies vadovavimą. Po Karolio XII pralaimėjimo Rusijoje švedija tapo antraeile valstybe.