Home / Asmenybės / K / Karsavinas

Karsavinas

Karsavinas Levas (1882 12 01–1952 07 12). Filosofas, istorikas. 1916–1922 m. dėstė Petrogrado universitete. 1922 m. ištremtas iš Rusijos. 1928–1940 m. dėstė Kauno, 1940–1946 m. – Vilniaus universitetuose. 1944–1949 m. buvo Vilniaus dailės muziejaus direktorius. Išleido darbus lietuvių ir rusų kalbomis „Istorijos įvadas“ (1920), „Istorijos teorija“ (1929), „Istorijos filosofija“ (1923), „Apie pradus“ (1925), „Apie asmenybę“ (1929), „Viduramžių kultūra“ (1914), „Europos kultūros istorija“ (1931–1937) bei kt.